Punjabi Khakra

Bhartiya Jalpan, Bangalore.
Rajasri Dry Fruits
Menu